2000, Cilt 11, Sayı 1, Sayfa(lar) 054-059
Akciğer Tüberkülozu: Aktif ve İnaktif Hastalığın Bilgisayarlı Tomografi Bulguları
Ufuk YILMAZ1, Recep SAVAŞ2, Enver YALNIZ1, Bora KAMALI3, Gülay UTKANER1
1İzmir Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Hastanesi, İZMİR
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı, İZMİR
3Özel Kuşadası Hastanesi Radyoloji Bölümü, AYDIN


Anahtar Kelimeler: Akciğer tüberkülozu, radyoloji, aktivite, Pulmonary tuberculosis, radiology, activity


Bu çalışmanın amacı, yüksek rezolüsyonlu bilgisayarlı tomografi (YRBT) ve standart bilgisayarlı tomografilerde (BT) aktif ve inaktif akciğer tüberkülozunun bulgularını araştırmaktır. Aktif akciğer tüberkülozlu 103 hastanın, standart BT (no = 54) ve YRBT’lerini (no= 49), inaktif akciğer tüberkülozlu 35 hastanın standart BT (no= 19) ve YRBT ‘lerini (no= 16) gözden geçirdik. YRBT ile sentırlobüler nodül ve/veya dallanan lineer yapılar (no= 36, %73.5) ve tomurcuklanma görünümü (no= 24, %49) sadece aktif akciğer tüberkülozlu olgularda görüldü. Kavite (no= 40, %74) ve asiner nodüller (no= 33, %61.1) BT’de aktif akciğer tüberkülozlu olgularda sık görüldü. İnaktif akciğer tüberkülozlu hastalarda, YRBT’de en sık olarak fibrotik değişiklikler (no= 15, %93.7) ve düzensiz çizgiler ve bantlar (no= 14, %87.5) görüldü. Sonuç olarak, sentırlobüler nodül ve/veya dallanan lineer yapılar ve tomurcuklanma görünümü aktif hastalığın en karakteristik YRBT bulgusudur.

English | PDF